Logo AION

25 April 2022

AION in Morgenbladet

In edition Nr 6/2022 of the weekly newspaper Morgenbladet, AIONs CEO Runa Haug Khoury contributes with a letter to the editor pointing out why it's important to collaborate with private businesses and companies when seeking solutions for a sustainable future.

AIONs CEO Runa Haug Khoury contributes with a letter to the editor in edition Nr 6/2022 of the weekly newspaper Morgenbladet.

The clear message is that businesses will have to be included and work together with other forces for creating a change .

Read the full comment here: Lytte til kapitalen? – Morgenbladet

"It's actually worth listening to when businesses and companies want to work for change."

Full text (in Norwegian):

Av Runa Haug Khoury, CEO i AION

Maria Berg Reinertsens «Brev fra kapitalen» i Morgenbladet nr 3/2022, som er en oppsummering av det årlige brevet fra Larry Fink i verdens største investeringsfond BlackRock, er fornøyelig lesning. Men det er i en annen spalte i samme utgave, gjennom Dag O Hessens gode essay «En nær uutholdelig tanke», man forstår at klimautfordringene krever at vi tenker langt større enn vi har gjort før.

Hessen peker i sitt essay på hvordan verdens klima- og ressurskriser krever langsiktige «katedralperspektiv» av endringsdiskurs, ispedd umiddelbar handling. Han peker også på demokratiets iboende mangler til å levere på begge disse. De som har jobbet tett på miljøproblemer og snudd steiner etter løsninger i noen tiår vil for lenge siden ha konkludert: dette er ikke en krise politikk vil løse alene, og kanskje ikke i det hele tatt.

Som leder for et ungt og ambisiøst vekstselskap innenfor sirkulærøkonomi, heleid av Aker, kan jeg lett avfeie karikerte fremstillinger av næringslivet og kapitalens rolle som fordums humor. Det er bare et litt for viktig tema til ikke å korrigere det karikerte bildet og samtidig peke på hva som faktisk er veien inn i framtiden: Nye løsninger drevet av en bredde av samfunnskrefter.

Å stagge klimaendringstakten og ta menneskeheten over i et mer forsvarlig ressursforbruk per hode vil nemlig fundamentalt kreve nye løsninger på hvordan menneskene lever våre liv mens vi er her. Det handler om de praktiske løsningene: hvordan vi varmer og drifter våre hus, transporterer oss selv fra A til B, metter vår sult og fordriver våre dager. Langt mer ressurseffektivt enn vi gjør det i dag.

Et økende antall mennesker – og da særlig unge mennesker – ønsker å bidra til denne endringen. Fra Fra Akerkvartalet kan vi i dag få plukke fra øverste hylle når vi ansetter til våre unge impaktselskaper. Unge, sultne og råflinke mennesker, og uavhengig av bakgrunn og politisk tilhørighet er målet det samme: å få bruke sine krefter og kompetanse inn mot konkrete og viktige steg for framtiden.

Dermed er det faktisk verdt å lytte når næringslivet (eller, «kapitalen») vil jobbe for endringer, og som vil være langt fra noe de får til alene, men som sammen med andre samfunnskrefter kan utgjøre en forskjell. Og det er framtiden – helt ukarikert.

SHARE ON