Logo AION

08 February 2023

AION inngår nytt samarbeid med Mester Grønn

Norges største blomsterkjede, Mester Grønn, vil fremover bruke AIONs sirkulære handlekurver, laget av 100 % resirkulert havplast, til sine over 140 butikker.

logo mestergrønn

AION, et selskap under Aker som jobber med sirkulære løsninger for plast på industrielt nivå, vil starte innfasingen av handlekurvene som er laget i 100% resirkulert plast fra havbruksnæringen og produsert lokalt i Halden. Kurvene kommer med full dokumentert sporbarhet på materialet, og avtalen innebærer også at AION og Mester Grønn vil jobbe tett sammen for å sikre best mulig retur av alle handlekurver fra butikkene når det oppstår behov for nye kurver. Dette materialet vil AION ta inn til resirkulering for bruk i neste generasjons-handlekurver.

Avtalen med Mester Grønn representerer et håndfast eksempel på sirkulærøkonomi i praksis: produkter som både er 100 % resirkulerte og samtidig har fullt sirkulært returskjema for materialet. Dette gir igjen resultater i form av mindre avfall, vesentlig mindre ny-plast produsert og reduserte utslipp.

"Vi mener at både virksomheter og individer må gjøre det de kan for å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen og har et ekstra ansvar for å ta vare på den". Henrik Jagland, Miljøsjef Mester Grønn AS


For AION innebærer avtalen at et egenutviklet produkt som handlekurven, blir tatt i bruk på nye områder i detaljhandelen.

"Vi er både stolte og fornøyde over å jobbe med en fremoverlent kunde som Mester Grønn, som ønsker å teste nye, sirkulære løsninger i sine butikker. Vi tror det er et stort potensiale for økt grad av sirkularitet i handelsnæringen som en del av bærekraftsarbeidet, og dette er et konkret tiltak som støtter oppunder dette" Runa Haug Khoury, CEO i AION

OM AION
AION er et oppstartselskap eid av Aker, som jobber med sirkulære løsninger og produkter for plast på industrielt nivå. Problemet vi jobber for å løse er både de økende mengder plastavfall og sikre at verdifullt materiale resirkuleres, blir til nye produkter og får «evig liv». Les mer: www.aion.eco

OM MESTER GRØNN
Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede med over 143 blomsterbutikker fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Selskapets visjon er å skape glede i alle hjem gjennom å tilby kundene friske blomster med topp kvalitet, til svært gode priser. Les mer: www.mestergronn.no