Logo AION

28 August 2023

AION og Veidekke Sirkulær går til krig mot byggenæringens plastavfall

Veidekke Sirkulær og AION har inngått et strategisk partnerskap for å drive frem sirkulære verdikjeder for plast i bygg- og anleggssektoren. Store mengder plastavfall som i dag er et problem, kan bli en verdifull ressurs også for landets entreprenører. AION skal bidra med løsninger.

to personer som sorterer plast i byggebransjen
Karl Christian Martinsen og Erik Nilsen fra Veidekke med plastemballasje som utgjør mye av avfallet. Et av tiltakene er å stille krav til leverandørene om enten å bruke mindre plast, eller å sørge for at all plastemballasjen holder identisk kvalitet som egner seg til ombruk og resirkulering. Foto: Joachim Seehusen, Teknisk Ukeblad

Bygge- og anleggsnæringen skaper alene 281.000 tonn plastavfall. Næringen er Norges største produsent av plastavfall, med god margin. Det er et sterkt behov for å redusere omfanget av plastavfall i bransjen.

Hvis vi skal få til 50 prosent kutt av utslippene innen 2030, har vi fryktelig dårlig tid.

Sier Erik Nilsen, daglig leder i Veidekke Sirkulær

Nå har Veidekke Sirkulær gått sammen med AION om å redusere de store mengdene plastavfall næringen produserer. Prosjektet startet i januar i år, og nytt helsehus på Majorstua brukes som pilotprosjekt.

Målet er økt gjenbruk, og at så mye som mulig av det som ikke kan brukes om igjen blir råvarer til nye produkter i stedet for avfall. Nilsen sier videre at han helt overbevist om dette etter hvert blir regulert gjennom EU-direktiver.

Den norske bygg- og anleggsektoren har hatt en kraftig økning i bruk av langlevde plastprodukter de siste tiårene. Samlet skaper bygge- og anleggsnæringen, inklusive infrastrukturprosjekter, 281.000 tonn plastavfall hvert år, og næringen er dermed den største kilden til plastavfall vi har.

Susie Jahren fra Aion sier det er regulatoriske utfordringer med å få fart på sirkulærøkonomien, og at sporbarheten må forbedres på dagens plastprodukter. Foto: Joachim Seehusen, Teknisk Ukeblad
Susie Jahren fra Aion sier det er regulatoriske utfordringer med å få fart på sirkulærøkonomien, og at sporbarheten må forbedres på dagens plastprodukter. Foto: Joachim Seehusen, Teknisk Ukeblad

Susie Jahren fra AION peker på at en utfordring er sporbarhet og produktdokumentasjon for materialene AION har identifisert så langt. Mangler kan gjøre det vanskelig å bruke brukte plastprodukter som råvare for nye produkter.


Hele verdikjeden må med, det gjør oss sårbare, ikke minst fordi vi utfordrer en årelang forretningsmodell. Vi må utfordre bransjen, og bygge en ny forretningsmodell.

Sier Dr. Susie Jahren, Chief Circular Product Officer at AION.

Erik Nilsen antyder at Veidekke kan komme til å stille krav til leverandørene av byggevarer om bruken av plastemballasje som vil gjøre det enklere å enten bruke om igjen, eller bruke plasten som råvare i nye produkter.

Les mer om saken hos Teknisk Ukeblad: Går til krig mot byggenæringens plastavfall - Tu.no

Veidekke Sirkulær AS er etablert for å håndtere pågående - og initiere nye - sirkulære prosjekter i bygg- og anleggsbransjen. Målet er å sikre at Veidekke har den rette kompetansen og er konkurransedyktige i et marked som i stadig større grad er drevet av det grønne skiftet.

AION AS er Akers oppstartselskap innenfor sirkularitet på industriell plast. AION hjelper kunder på tvers av bransjer å gjøre plastutfordringer til verdifulle løsninger, og driver overgangen til en sirkulær økonomi for industriell plast. AIONs digitale plattform, AION Loop, sikrer verdikjedens sporbarhet og dokumenterte miljøeffekter.