Skip to content
AIONMay 24, 2024 9:32:39 AM2 min read

AION inngår nytt samarbeid med Mester Grønn

Norges største blomsterkjede, Mester Grønn, vil fremover bruke AIONs sirkulære handlekurver, laget av 100 % resirkulert havplast, til sine over 140 butikker.

8543e55f9de6faa5634b30cb2f33403ff2cf234a-500x500

 

AION, et selskap under Aker som jobber med sirkulære løsninger for plast på industrielt nivå, vil starte innfasingen av handlekurvene som er laget i 100% resirkulert plast fra havbruksnæringen og produsert lokalt i Halden. Kurvene kommer med full dokumentert sporbarhet på materialet, og avtalen innebærer også at AION og Mester Grønn vil jobbe tett sammen for å sikre best mulig retur av alle handlekurver fra butikkene når det oppstår behov for nye kurver. Dette materialet vil AION ta inn til resirkulering for bruk i neste generasjons-handlekurver.

Avtalen med Mester Grønn representerer et håndfast eksempel på sirkulærøkonomi i praksis: produkter som både er 100 % resirkulerte og samtidig har fullt sirkulært returskjema for materialet. Dette gir igjen resultater i form av mindre avfall, vesentlig mindre ny-plast produsert og reduserte utslipp.

"Vi mener at både virksomheter og individer må gjøre det de kan for å sette et så lite fotavtrykk i naturen som mulig. En av vår tids store miljøutfordringer er avfall og ikke-bærekraftig bruk av ressurser. Avfall på avveie ødelegger naturen rundt oss, og naturressursene spises opp. Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen og har et ekstra ansvar for å ta vare på den". Henrik Jagland, Miljøsjef Mester Grønn AS

 

For AION innebærer avtalen at et egenutviklet produkt som handlekurven, blir tatt i bruk på nye områder i detaljhandelen.

 

"Vi er både stolte og fornøyde over å jobbe med en fremoverlent kunde som Mester Grønn, som ønsker å teste nye, sirkulære løsninger i sine butikker. Vi tror det er et stort potensiale for økt grad av sirkularitet i handelsnæringen som en del av bærekraftsarbeidet, og dette er et konkret tiltak som støtter oppunder dette" Runa Haug Khoury, CEO i AION

 

OM AION
AION er et oppstartselskap eid av Aker, som jobber med sirkulære løsninger og produkter for plast på industrielt nivå. Problemet vi jobber for å løse er både de økende mengder plastavfall og sikre at verdifullt materiale resirkuleres, blir til nye produkter og får «evig liv». Les mer: www.aion.eco

 

OM MESTER GRØNN
Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede med over 143 blomsterbutikker fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Selskapets visjon er å skape glede i alle hjem gjennom å tilby kundene friske blomster med topp kvalitet, til svært gode priser. Les mer: www.mestergronn.no

avatar

AION

Guiding businesses on their path to plastic accountability. Let's shape a future where plastic is not just waste, but a valuable resource.

RELATED ARTICLES