Skip to content
AIONMay 24, 2024 9:09:49 AM1 min read

AION og NorgesGruppen utforsker plastsirkularitet i matnæringen

AION, et selskap i Aker som jobber med sirkulære løsninger for plast på industrielt nivå, vil nå starte prosjektet for å finne plastfraksjoner i matvarebransjen som kan samles inn, resirkuleres og bli omgjort til nyttig materiale for nye produkter. Hensikten er at plastmateriale som allerede brukes i et eller flere ledd av matindustrien får nytt liv til bruk i nettopp andre deler av samme verdikjede.

Prosjektet er ett av ti søkere som i denne runden har fått tildelinger fra NorgesGruppens Bærekraftsfond HANDLE. Fondet støtter tiltak som gjør den norske verdikjeden for mat og drikke mer bærekraftig, og er etablert for å bidra til økt samarbeid om grønnere og sunnere utvikling av verdikjeden:

– For oss i NorgesGruppen, er prosjektet til AION – som handler om å identifisere verdifulle og potensielle materialstrømmer i ulike deler av verdikjeden for mat – et viktig prosjekt! Vi må alle redusere bruk av plast der det ikke er hensiktsmessig, og samtidig øke bruken av resirkulert plast. Jeg både håper og tror at AION sitt prosjekt vil bidra til mer kunnskap om dette, og til at nye fraksjoner kan bli del av denne materialstrømmen, sier Signe Bunkholt Sæter, bærekraftsdirektør i NorgesGruppen.

 

Runa Haug Khoury, CEO i AION, er entusiastisk for prosjektet som nå skal startes opp:

Å sikre at matnæringens materiale resirkuleres i stedet for å ende som avfall etter bruk, og i tillegg vise hvordan dette kan få nytt liv gjennom produkter som kan brukes både i produksjon, logistikk og butikk, er et prosjekt vi har tro på vil gi både gode resultater og verdifull innsikt. Vi håper prosjektet vil vise hvordan sirkulær materialhåndtering kan oppnå tydelige bærekraftsgevinster for matindustrien blant annet gjennom reduserte avfallsmengder, betydelig redusert bruk av ny plast samt utslipp forbundet med dette, sier Haug Khoury.

 

OM AION

AION er et oppstartselskap eid av Aker, som jobber med sirkulære løsninger og produkter for plast på industrielt nivå. Problemet vi jobber for å løse er både de økende mengder plastavfall og sikre at verdifullt materiale resirkuleres, blir til nye produkter og får «evig liv». Les mer: www.aion.eco

OM BÆREKRAFTSFONDET HANDLE

Fondet skal investere i prosjekter som fører til tettere samarbeid om en grønnere og sunnere utvikling av den norske verdikjeden for mat, og er et tillegg til NorgesGruppens egne bærekraftstiltak. Les mer: HANDLE

avatar

AION

Guiding businesses on their path to plastic accountability. Let's shape a future where plastic is not just waste, but a valuable resource.

COMMENTS

RELATED ARTICLES